PRAWA AUTORSKIE


 

Recenzje i inne teksty zamieszczone na stronie https://poddaszeliterata.wordpress.com należą do właścicielki strony
— Katarzyny Anity Piotrowskiej.

Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Reklamy